LIÊN HỆ

 

Ocean Hospitality.

Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 3783 0101

Fax: +84 24 3783 0202

Email: info@oceanhospitality.vn