• Convert to PDF
 
OCH – UBCK quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài chính

Friday , 11/10/2019 - 10:12am

1. Thông tin công ty: Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Mã chứng khoán: OCH
Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 37830101                                       Fax: 024. 37830202
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Giang Nam
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đã nhận được Quyết định số 312/QĐ-XPVPHC ngày 08/10/2019 của UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, chi tiết như file đính kèm.

Nguyên nhân: Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. (Do tại thời điểm CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thuộc thời kỳ điều hành của Người đại diện pháp luật cũ, Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; tuy nhiên thiếu Phiếu biểu quyết và Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp).

Thông tin này được công bốtrên trang điện tử của Công ty ngày  11/10/2019 tại đây

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Người CBTT

TGĐ: Nguyễn Giang Nam

Scroll to top