Trợ giúp

Tải các công cụ để xem nội dung :

Để xem file PDF và nội dung Flash, bạn cần phải có plug-in được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn không có những plug-in, bạn có thể tải chúng miễn phí thông qua các liên kết sau đây:

:cry: Adobe Acrobat Reader

:cry: Adobe Flash Player