Bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 20/07/2010, Hội đồng quản trị OCH đã chính thức bổ nhiệm bà Tạ Thị Thanh Thủy là Tổng Giám đốc mới của Công ty thay ông Emilio A Melcher để nhận nhiệm vụ mới.

Chi tiết quyết định, xem tại đây

Cùng ngày 20/07/2010, Hội đồng quản trị OCH đã chính thức bổ nhiệm ông Arief Gunawan là Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Võ Việt Trung là Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Hoàng Thu là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết bổ nhiệm xem tại đây:

Bổ nhiệm bà Tạ Thị Thanh Thủy

Bổ nhiệm ông Arief Gunawan

Bổ nhiệm ông Võ Việt Trung

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Thu

Thông tin về các nhân sự mới, xem tại đây.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *