Công ty CP Chứng khoán Đại Dương

Công ty chứng khoán Đại Dương hướng tới mô hình công ty chứng khoán đa năng mang tính chuyên nghiệp cao, cung cấp các dịch vụ tài chính chứng khoán trọn gói và hiện đại cho các cá nhân và tổ chức.
Chiến lược phát triển
Chính sách nhân sự là nền tảng của chiến lược phát triển Công ty Chứng khoán Đại Dương bằng việc lựa chọn định hướng phát triển trên cơ sở một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và năng động, có khả năng đưa ra các ý tưởng sáng tạo trong quá trình làm việc và chủ động thực thi các công việc được giao.
Phát triển chiều sâu cũng là một định hướng quan trọng khác, trong đó các giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng sẽ là cốt lõi. Tôn chỉ của OCS là cung cấp các dịch vụ hoàn thiện và hiệu quả nhất tới từng khách hàng của công ty. Tôn chỉ này đang từng bước được hiện thực hoá, với lợi thế được cung cấp cả năm loại hình nghiệp vụ chứng khoán của công ty và thế mạnh về nhân sự cũng như quan hệ thị trường.
Song song với phát triển chiều sâu, công ty chứng khoán Đại Dương cũng đã triển khai chi nhánh tại thành phố hồ chí Minh và một số đại lý tại các tỉnh thành trong cả nước, nhằm nâng cao sự hiện diện thị trường.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *